av长腿丝袜

av长腿丝袜

故每见阴阳离脱之人,肾水虚寒,脾阳枯燥,肝风内煽,两尺长缓起伏条畅,此所谓缓临水宫也。东坦立补中益气汤,是杜渐防微之意,非正治之法也。

膜原者,夹缝之处也。性急人脉急,性缓缓。

若阴虚,若阳虚,或中风,或中暑,乃至泻利、滞下、胎前、产后,疔肿、痈疽、痘疮,痧疹、惊疳,靡不以保护胃气、补养脾气为先,务本所当急也。补泻者,治之律令也。

伏脉大旨,《简摩补义》言之悉矣。务使润燥合宜,刚柔协济,始克有赖。

治不得法,积之日久,遂有热痰胶固不可拔之痫证矣。 然医者以活人为心,病证之危险,虽至极点,犹当于无可挽回之中,尽心设法以挽回之。

曰病在心者,心主脉。此乃脾、肾之阳两虚,肾中水邪上溢于肺,脾中湿邪下溜于肾,上下湿热浊阴弥漫,肝阳疏泄宣发之性抑郁而不得舒。

Leave a Reply